Jest wysoko stężonym rozpuszczalnikiem używanym do czyszczenia i przygotowywania membran EPDM pod połączenia. Splie Wash może być również używany do czyszczenia membrany EPDM z pozostałości preparatu Quick Prime Plus.

Zastosowanie:
Nanosić na powierzchnię za pomocą szmatki. Pozwolić na odparowanie przed nałożeniem Quick Prime Plus.