Quick Prime Plus

Quick Prime Plus jest przeznaczony do oczyszczenia i wytrawienia powierzchni mączenia membrany przed nałożeniem produktów Quick Seam (Splice Tape, Form Flash, SA Flashing). Quick Prime aktywuje powierzchnię membrany i pozwala na połączenie EPDM. Wytrawiacz powinien być nakładany packą i filcem - Quick Scrubber. Aplikacja Quick Prime Plus powinien być nałożony na membranę za pomocą Quick Scrubber, ruchami wzdłuż powierzchni łączenia, pamiętając aby na łączoną powierzchnię Quick Prime nałożony został 4 razy. Należy pozwolić na całkowite wyschnięcie Quick Prime, gdyż zawiera on rozpuszczalnik, który jest tylko nośnikiem substancji wytrawiającej i nie jest on potrzebny do wulkanizacji (odparuje). Pełne odparowanie rozpuszczalnika w zależności od warunków atmosferycznych zajmuje zajmuje do 10 minut.

Quick Scrubber (packa + filc)

Quick Scrubber jest narzędziem przeznaczonym do nakładania wytrawiacza Quick Prime Plus na powierzchnię łączeń. Filc pozwala na jednoczesne oczyszczenie membrany i nałożenie jednakowej ilości wytrawiacza.

Wałek sylikonowy

50 milimetrowy sylikonowy wałek służy do wykończenia łączenia membrany z produktami Quick Seam. Wałek dociska powierzchnie do siebie zapewniając odpowiedni styk powierzchni na całym łączeniu.

Quick Seam Slice Tape

Firestone Quick Seam Splice Tape to 76 milimetrowa taśma – lepiszcze naniesione na laminowany papier. Przeznaczona jest do wykonywania łączeń arkuszy membrany EPDM.

Quick Seam Form Flash

Taśma o szerokości 450 mm składająca się z EPDM i warstwy samoprzylepnej QuickSeam Splice Tape na całej powierzchni. Jest to materiał elastyczny stosowany do wykańczania detali, np. narożniki wewnętrzne i zewnętrzne oraz drobnych napraw uszkodzonych powierzchni EPDM. Dostępny w dwóch szerokościach:
  • QuickSeam Form Flash 9” – szerokość 229 mm
  • QuickSeam Form Flash 12” – szerokość 305 mm

Quick Seam SA Flashing

Całkowicie zwulkanizowana membrana EPDM trwale zespolona na spodniej części z Quick Seam Splice Tape. Szerokość arkusza 457 mm (18”). SA Flashing może być wykorzystany przy obróbkach rurowych jeśli średnica rury na to powala, jednak głównym przeznaczeniem tego produktu jest wykonywanie szybkich napraw uszkodzonej membrany EPDM.

Bonding Adhesive (E)

To klej kontaktowy ba bazie rozpuszczalnika, gdzie rozpuszczalnik jest nośnikiem substancji klejącej. Pozwala na pewne i trwałe mocowanie akruszy EPDM do drewna, metalu, betonu, kamienia i innych nie gumowych powierzchni. Zastosowanie: Bonding Adhesive powinien być nakładany na równą, gładką powierzchnię. Pokryte powinny być dwie klejone powierzchnie (stąd nazwa „klej kontaktowy). Do nakładania Bonding Adhesive najlepiej służy wałek odporny na rozpuszczalniki. Po nałożeniu kleju należy odczekać, aż odparuje rozpuszczalnik, gdyż jest on tylko nośnikiem. Przed połączeniem powierzchni należy sprawdzić czy rozpuszczalnik odparował. Po połączeniu powierzchni należy je do siebie docisnąć wałkiem lub szczotką.

Lap Sealant HS

Jest uszczelniaczem EPDM służącym do zabezpieczania wyeksponowanych, niezwulkanizowanych krawędzi produktów Quick Saem. Zastosowanie: Lap Sealant nanosić pistoletem do sylikonu wzdłuż wyeksponowanej, niezwulkanizowanej krawędzi produktów Quick Seam np. ścięta taśma Form Flash. Nadmiar uszczelniacza usunąć.

Water Block Seal

Water Block jest uszczelniaczem na bazie butylu służącym do zabezpieczania przed wodąpołączeń mechanicznych detali np. przepustów. Zastosowanie: Stosować na oczyszczone powierzchnie, które zostaną połączone mechaniczne. Ciśnienie łączenia mechanicznego wyciśnie Water Block tworząc uszczelkę. Water Block nie jest odporny na promieniowanie UV, dlatego na wyeksponowanych elementach należy go dodatkowo zabezpieczyć Lap Sealant’em.

Splice Wash

Jest wysoko stężonym rozpuszczalnikiem używanym do czyszczenia i przygotowywania membran EPDM pod połączenia. Splie Wash może być również używany do czyszczenia membrany EPDM z pozostałości preparatu Quick Prime Plus. Zastosowanie: Nanosić na powierzchnię za pomocą szmatki. Pozwolić na odparowanie przed nałożeniem Quick Prime Plus.

Wydajność produktów

Czyściwa i wytrawiacze Zastosowanie Wydajność Jednostka
(1 galon=3,8l)
Quick Prime Plus 3” Splice Tape (76mm) 60
15,25
mb/galon
mb/litr
9” Quick Seam Form
Flash (229 mm)
65
17
mb/galon
mb/litr
12” Quick Seam Form
Flash (305 mm)
55
14,5
mb/gallon
mb/litr
Splice Wash Na zabrudzone powierzchnie
Kleje Aplikacja (zawsze dwie strony) Wydatek Jednostka
Bonding Adhesive aplikacja manualna 5 m2/galon
Bonding Adhesive (E) aplikacja manualna 2 m2/litr
Uszczelniacze Aplikacja Wydatek Jednostka
Lap Sealant ochrona krawędzi 7 mb/tuba
Water Block przepusty zaciskowe 3 mb/tuba